Strona główna 
× strona głównao projekcie regulamin wyniki kontakt

  W związku z aktualną sytuacją w Polsce i na świecie związaną z koronawirusem 3 etap Konkursu STEM PW, który miał się odbyć 18 marca 2020 r. zostaje zawieszony do odwołania.
  O zmianie terminu lub innych rozwiązaniach będziemy Państwa informować na bieżąco z odpowiednim wyprzedzeniem.
Organizatorzy Projektu Edukacyjnego STEM PWHarmonogram II etapu

Projektu edukacyjnego STEM PW

11 styczeń 2020


8:00 – rozpoczęcie rejestracji (budynek CZIiTT PW – parter)
9:15 – oficjalne rozpoczęcie (aula CZIiTT PW 1.01 i 2.01)

  • powitanie uczestników przez władze PW i organizatorów Projektu STEM PW
  • przekazanie informacji organizacyjnych

9:40 – wykład o Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych PW
10:10 -10:25 – informacje organizacyjne
10:30-11:10 – uczestnicy konkursu udają się do wyznaczonych lokalizacji
11:30 – rozpoczęcie konkursu przez uczestników w wyznaczonych lokalizacjach

  • czas trwania konkursu 2h i 15 min

14:00 – 16:00 – obiad w Stołówce Centralnej PW (dla osób, które zgłosiły ten fakt wcześniej)


Konferencja dla nauczycieli

11:00 – 13:00 – Warsztaty
13:00 – 13:15 – Przerwa
13:15 – 14:00 – Wykłady wraz z pokazami
14:00 – 16:00 – Obiad w Stołówce Centralnej PW (dla osób, które zgłosiły ten fakt wcześniej)

Warsztaty do wyboru jedna opcja:

  • „Innowacyjne formy kształcenia”, zajęcia w gmachu WEiTI PW prowadzący dr inż. Piotr Pałka WEiTI PW (18 osób)
  • „Druk 3D”, zajęcia w gmachu WEiTI PW warsztaty prowadzone przez pracowników firmy Zortrax (18 osób)
  • „Wprowadzenie do systemów mikroprocesorowych”, zajęcia w gmachu WEiTI PW warsztaty prowadzone przez pracowników firmy KAMAMI (18 osób)
  • „Clean room PW – wizyta w unikatowym laboratorium”, zajęcia w gmachu IMiO PW prowadzący dr hab. inż. Robert Mroczyński WEiTI PW (6 osób)

Wykłady do wyboru jedna opcja:

  • „Laser – potęga światła”, wykład i pokaz laserowy w gmachu WEiTI PW prowadzący dr hab. inż. Ryszard Piramidowicz WEiTI PW
  • „Pomiar i wizualizacja pola magnetycznego”, wykład w gmachu WEiTI PW prowadzący mgr Jarosław Biszczuk OEIiZKHarmonogram

Projekt edukacyjny STEM

Politechniki Warszawskiej

II edycja - rok szkolny 2019/2020

Data

Opis

21.11.2019 – 03.12.2019

zgłaszanie udziału szkoły w Projekcie

(uczestnictwo szkoły należy zgłosić drogą mailową na adres m.biszczuk@wp.pl do dnia 03.12.2019 r., podając: pełną nazwę i adres szkoły, adres mailowy, imię i nazwisko nauczyciela – koordynatora Projektu z ramienia szkoły)

04.12.2019

przesłanie testu drogą mailową

05.12.2019

I - etap szkolny

03.01.2020

ogłoszenie wyników I etapu – na stronie Projektu

11.01.2020

II - etap międzyszkolny

odbędzie się na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej ul. Nowowiejska 15/19, 00-665 Warszawa lub w Ośrodku Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie ul. Raszyńska 8/10, 02-026 Warszawa

Konferencja dla nauczycieli

11.02.2020

ogłoszenie wyników II etapu – na stronie Projektu

luty/marzec

warsztaty edukacyjne dla uczniów zakwalifikowanych do III etapu oraz nauczycieli

18.03.2020

III etap – centralny – praktyczny

odbędzie się na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej ul. Nowowiejska 15/19, 00-665 Warszawa

26.03.2020

Ogłoszenie wyników III etapu – na stronie Projektu

16.04.2020

Uroczyste zakończenie II edycji projektu, podsumowanie działań oraz wręczenie nagród laureatom, finalistom i wyróżnionym.
Panel edukacyjny poświęcony wspieraniu uczniów oraz nauczycieli a także ewaluacja projektu.