SKŁAD KOMITETU

dr inż. Zbigniew Gajo (Wydział EiTI) – Przewodniczący

dr inż. Sławomir Szostak (Wydział EiTI) – Zastępca Przewodniczącego

dr inż. Krzysztof Madziar (Wydział EiTI) – Prodziekan ds. Studenckich

dr hab. inż. Piotr Wieczorek (Wydział EiTI)

dr hab. inż. Ryszard Piramidowicz (Wydział EiTI)

mgr Anna Koszycka (Liceum im. T Czackiego)

mgr Małgorzata Biszczuk (Liceum im. T. Czackiego)

mgr Maciej Borowiecki (OEIiZK)